O riešení Cisco Webex Teams

Cisco Webex Teams a Cisco Webex Teams Hybrid

Komunikácia je viac, než len zavolať alebo poslať e-mail. Efektívna spolupráca medzi zamestnancami, firmou a obchodnými partnermi posilňuje vzťahy a zvyšuje produktivitu.

Cisco Webex Teams Hybrid Services

Prepojením existujúcich fyzických nástrojov pre komunikáciu a spoluprácu s cloudovou verziou Cisco Webex Teams riešenia poskytnete svojim zamestnancom unikátny užívateľský zážitok. Integrujte Cisco Webex Teams s Microsoft Exchange, Outlook a službami Active Directory a rozšírte možnosti pre efektívnu komunikáciu.

Spolupráca Cisco a Apple

Intenzívna spolupráca medzi spoločnosťou Cisco a Apple umožňuje uprednostňovanie prevádzky podnikových aplikácií pre komunikáciu a spoluprácu v sieti LAN. Využívanie Cisco Webex Teams na operačnom systéme iOS pomocou koncových zariadení, ako iPhone alebo iPad teraz môže byť oveľa efektívnejšie vďaka kvalite služieb pripojenia na koncové body Cisco. Pomocou svojho iPhone vybavujete všetky firemné hovory či videohovory a s pomocou Cisco Webex Teams využívate firemnú sieť pre komunikáciu.

Cisco Webex Teams Message


Instantné správy
Komunikácia sa začína správou. Pomocou Cisco Webex Teams komunikujete správami oveľa jednoduchšie. Vytvára prostredie, v ktorom môže Váš tím prijímať a odosielať správy, zdieľať súbory z miesta kde práve ste. Komunikácia je tak flexibilnejšia a efektívnejšia.

 


Virtuálne stretnutia
Jednoduchá spolupráca so vzdialenými klientami pomocou virtuálnych stretnutí v on-line prostredí, v ktorom môžete posielať správy a zdieľať obsah. Cisco Webex Teams uľahčuje plánovanie schôdzok, na ktorých sa môžete zúčastniť ak ste vo firme, doma či na cestách. Virtuálne stretnutia sa uskutočňujú pomocou videa.

Cisco Webex Teams Room System
Spark Room System premení konferenčnú miestnosť na moderný interaktívny priestor. Integrované riešenie obsahuje smart technológie spájajúce obraz, kameru a zvuk. Pre Spark Room systém nie je nutná žiadna podpora IT a môže byť použitý vo fyzických priestoroch spoločnosti alebo ako cloudová služba. Menej cestujte a stretávajte sa s kolegami alebo zákazníkmi úplne novým spôsobom.


Volanie
Cisco Webex Teams spája firemnú komunikačnú sieť a mobilné telefonovanie do jedného riešenia. Majte zoznam kontaktov, históriu hovorov synchronizovanú na všetkých zariadeniach a pristupujte k svojej hlasovej schránke z akéhokoľvek zariadenia. Pomocou technológie Cisco Unified Communications Manager, Cisco Business Edition 6000 alebo 7000 dokážete plnohodnotne využívať existujúcu komunikačnú infraštruktúru v spojení s Cisco Webex Teams.

Cisco Webex Teams Video

Teraz viac ako inokedy predtým tímy potrebujú komunikovať tvárou v tvár. Veľakrát vzdialenosť neumožňuje stihnúť všetky stretnutia včas. S riešením Cisco Webex Teams sa môžete stretávať s kolegami alebo zákazníkmi tvárou v tvár vo vysokom rozlíšení videa a navzájom zdieľať obrazovky a obsah.

Cisco Webex Teams integrácia


Integrujte Cisco Webex Teams aplikáciu s inými službami pre komunikáciu a spoluprácu a pripojte svojich kolegov alebo zákazníkov. Dajte svojim zamestnancom jedno prostredie pre komunikáciu a spoluprácu a vzdialené tímy budú pracovať spoločne. Vzájomná komunikácia bude oveľa efektívnejšia a bude dosahovať výsledky rýchlejšie. Prepojte sa s ďalšími službami pre komunikáciu a spoluprácu, ako Zendesk, Trelly, GitHub a ďalšie.

Cisco Webex Teams Board

Cisco Webex Teams Board je riešenie pre konferenčné miestnosti. Toto riešenie spája nástroje pre komunikáciu pomocou instantných správ, volaní, zdieľania obrazoviek, videokonferencie, bezdrôtového prezentovania obsahu a možnosti ad hoc kreslenia. To všetko na 55“ alebo 70“ edge LED LCD obrazovke.

Cisco Webex Teams Board ponúka:

  • Bezdrôtové prezentovanie obsahu
  • Vytvorenie virtuálneho priestoru s možnosťou pripojenia zamestnancov a zákazníkov
  • Interaktívnu tabuľu
  • Automatické uloženie práce
  • Videokonferenciu
  • Zabezpečenie komunikácie
  • Video technológiu s rozlíšením 4K a technológiu Voicetrack
  • 12 mikrofónov, ktoré automaticky zosilní a moduluje reporoduktor

Video